1ro: 38036,
2do: 10926,
3ro: 35924,
4to: 34415,
5to: 11181,

Comentarios